Privacy Policy Babboe Ambassadeursplatform

Algemene uitgangspunten

Het Babboe Ambassadeursplatform is een online platform en community voor het testen en laten testen van Babboe bakfietsen tussen particulieren. Dit gebeurt via de websites www.babboe.nlwww.babboe.bewww.babboe.sewww.babboe.ch en eventuele andere websites die van tijd tot tijd kunnen worden toegevoegd (hierna gezamenlijk te noemen “de website”). Om haar diensten aan te kunnen bieden, verwerkt Babboe bepaalde persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

We raden je daarom aan om dit document goed te lezen voordat je gebruik gaat maken van Babboe’s Ambassadeurs diensten en regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn. Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact met ons op via support@Babboe.nl.

Door je te registreren bij het Babboe Ambassadeursplatform en gebruik te maken van de diensten van het Babboe Ambassadeursplatform ga je akkoord met de verzameling, de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Babboe neemt jouw privacy serieus. Daarom houdt Babboe zich onder andere aan de volgende uitgangspunten voor gegevensbescherming:

 •         Babboe verwerkt persoonsgegevens op rechtmatige en billijke wijze;
 •         Babboe is transparant over alle gegevensverwerking;
 •         Babboe vraagt indien vereist vooraf je toestemming;
 •         Babboe respecteert je rechten van toegang, wijziging en bezwaar;
 •         Babboe beveiligt je persoonsgegevens.

 

Inhoudsopgave

Privacybeleid

 1. Wie is Babboe en hoe kan ik contact opnemen met Babboe?
 2. Waarom verwerkt Babboe persoonsgegevens?
 3. In welke gevallen verstrekt Babboe mijn persoonsgegevens aan derden?
 4. Hoe kan ik mijn persoongegevens inzien, wijzigen, verwijderen?
 5. Hoe kan ik mij uitschrijven en wat gebeurt er dan met mijn persoonsgegevens?
 6. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
 7. Beveiliging

 

1             Wie is Babboe en hoe kan ik contact opnemen met Babboe?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers verstrekt via de website van Babboe gevestigd te Koedijkerweg 12A, 3816 BV Amersfoort ("Babboe"). Lokale dochterondernemingen kunnen gegevens verwerken namens Babboe en optreden als bewerkers.

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Babboe kun je per e-mail stellen via support@Babboe.nl, per post via Koedijkerweg 12A, 3816 BV Amersfoort, of telefonisch via +31 (0)33-7410740.

 

2             Waarom verwerkt Babboe persoonsgegevens?

Babboe verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden via de website en voor de onderstaande doeleinden. Je persoonsgegevens zijn vereist en je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor:

Het aanmaken van een account: je contactgegevens (d.w.z. voornaam of voornamen, achternaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en land) en een profielfoto zijn verplicht om een account aan te maken bij Babboe (“Contactgegevens”). Je kunt optioneel aanvullende persoonlijke informatie toevoegen, zoals foto's, informatie over jezelf ('over mezelf') en social media-links (zoals Facebook, LinkedIn en Twitter) (“Aanvullende Informatie”).

Het maken van een proefrit: je Contactgegevens en een profielfoto zijn vereist om een proefrit te maken via het Babboe Ambassadeursplatform.

Het aanbieden van een bakfiets voor proefritten: je contactgegevens, en niet-persoonlijke bakfietsinformatie worden gevraagd en verwerkt door Babboe om het mogelijk te maken dat je je bakfiets kan aanbieden via het Babboe Ambassadeursplatform, om de beschikbaarheid te laten zien en de locatie van je bakfiets (“Bakfietsgegevens”).

Elektronische communicatie tussen ambassadeurs en proefritaanvragers kan plaatsvinden via Babboe's servers of kan door Babboe worden doorgegeven aan dienstverleners zodat deze jou de diensten kunnen aanbieden.

Behalve voor het bovenstaande, kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt voor het volgende:

Naleving lokale wetgeving: Babboe kan om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in deze overeenkomst, bijvoorbeeld voor rechtshandhaving en in geval van een gerechtelijk bevel;

Fraudeopsporing: Babboe verwerkt je persoonsgegevens voor fraudeopsporing, om fraude en misbruik te voorkomen en oplichters en andere criminelen uit de buurt te houden. Als we een redelijk vermoeden hebben van enige fraude, oplichting of criminele activiteit toerekenbaar aan jou, of dit vaststellen, dan verwerken we je persoonsgegevens om te voorkomen dat je in de toekomst nog gebruik kunt maken van onze dienst;

Klantenservice: we kunnen persoonsgegevens verzamelen en delen om (internationale) klantenservice te bieden, om je vragen te beantwoorden en je bijvoorbeeld te helpen als er een probleem is met je aanvraag;

Informatieberichten: we kunnen informatieberichten (geen marketingcommunicatie) sturen die noodzakelijk zijn om de diensten te verlenen (zoals systeemmeldingen en tekstberichten die een ambassadeur ontvangt als een proefritaanvrager interesse heeft in een bakfiets, of een melding als een reservering niet is afgerond). Babboe kan je ook informatie sturen over een reservering en een vragenlijst of beoordelingsformulier om in te vullen nadat je een reservering hebt gemaakt;

Communicatie en beoordelingen: Babboe kan je naam, profielfoto en beoordelingen verwerken om communicatie met andere geregistreerde gebruikers mogelijk te maken en beoordelingen en ervaringen te uploaden. Babboe mag ook gebruikerservaringen op haar website plaatsen, onder vermelding van persoonlijke gegevens van gebruikers;

Monitoring proefritgedrag: Babboe genereert gegevens op basis van je reserveringen (d.w.z. uitgevoerde proefritten) om gebruikers inzicht te geven in het proefritgedrag. Deze gegevens worden automatisch toegevoegd aan je profiel, dat op de website voor alle bezoekers zichtbaar is;

Lid worden van groepen: Babboe kan je uitnodigen of de mogelijkheid bieden om lid te worden van groepen;

Gegevensaggregatie: Babboe kan je persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken;

Analyses en testen: we kunnen persoonsgegevens gebruiken om te analyseren hoe geregistreerde klanten de website en Babboe-diensten gebruiken, om nieuwe diensten en tools te testen, en om de website te beveiligen, verbeteren en optimaliseren;

Marketing: we kunnen je marketingcommunicaties sturen, zoals nieuwsbrieven, waarvoor je je op elk moment kunt afmelden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan Babboe je persoonsgegevens ook gebruiken om klantprofielen op te stellen en gepersonaliseerde advertenties te sturen. Op basis van de informatie die je met ons deelt, kan Babboe gepersonaliseerde aanbiedingen laten zien, waaronder aanbiedingen van derden. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van profielen en kunt je toestemming voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar het e-mailadres zoals aangegeven onder 4.

 

3             In welke gevallen verstrekt Babboe mijn persoonsgegevens aan derden?

 In bepaalde gevallen mag Babboe je persoonsgegevens op een need-to-know-basis delen met derden.

De proefritaanvrager / ambassadeur: Babboe moet bepaalde relevante reserveringsinformatie delen met de proefritaanvrager en ambassadeur om de reservering af te ronden. Dit kan ook om informatie zoals je Contactgegevens gaan.

Bevoegde autoriteiten: Babboe maakt persoonsgegevens bekend aan autoriteiten belast met wetshandhaving en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude;

Zakelijke partners: Babboe kan de diensten van haar partners in de website integreren of partners de mogelijkheid bieden hun producten en diensten op de website aan te bieden, om haar zakelijke partners te helpen hun diensten aan de man te brengen.

Babboe kan je persoonsgegevens aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van Babboe. Indien dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving, vraagt Babboe vooraf je toestemming.

Heb je vragen over het delen van je gegevens met derde partijen? Neem dan gerust contact op met Babboe via support@Babboe.nl.

 

4             Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen?

 Zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je aan Babboe verstrekt voor verwerking correct en relevant zijn, en verstrek geen buitensporige informatie voor bijvoorbeeld de persoonlijke informatie op je profielpagina die zichtbaar is nadat je inlogt op de website. Babboe respecteert je rechten van toegang, wijziging en bezwaar. Wil je je rechten uitoefenen, meer weten over de persoonsgegevens van jou die Babboe verwerkt, of persoonsgegevens wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op met Babboe via support@Babboe.nl. Babboe zal je verzoek zonder onnodige vertraging uitvoeren, ten minste binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, of zoveel eerder als vereist door de toepasselijke wetgeving.

Indien Babboe niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Babboe je vragen – zonder onnodige vertraging – om je verzoek (nader) te specificeren. Babboe schort de uitvoering van je verzoek op totdat je Babboe de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Babboe stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Babboe het gebruik van jouw persoonsgegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen of, in geval van een verzoek tot wijziging of verwijdering van persoonsgegevens, de betreffende persoonsgegevens wijzigen of verwijderen, tenzij uitvoering van je verzoek in strijd is met de wet of ingaat tegen een legitiem zakelijk belang van Babboe. Babboe zal je daarvan op de hoogte stellen.

 

5             Hoe kan ik me uitschrijven bij Babboe en wat gebeurt er dan met mijn persoonsgegevens?

Je kunt je uitschrijven als gebruiker van de dienstverlening van Babboe door een e-mail te sturen naar Support@Babboe.nl, waarin je vermeldt dat je je wilt uitschrijven, of via het contactformulier op de website contact form. Babboe zal je verzoek zonder onnodige vertraging uitvoeren, ten minste binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, of zoveel eerder als vereist door de toepasselijke wetgeving.

Na uitschrijving bij Babboe kunnen bepaalde persoonsgegevens bewaard blijven, zoals je proefrithistorie. Zie voor meer informatie over het bewaren van gegevens punt 6 hieronder.

 

6             Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

 Bewaartermijnen 

Houd er rekening mee dat we om fraude tegen te gaan de noodzakelijke persoonsgegevens gedurende een redelijke termijn mogen bewaren. Deze termijn kan langer zijn dan de hierboven aangegeven bewaartermijn.

Babboe mag de verzamelde gegevens altijd in een geaggregeerde en anonieme vorm bewaren voor analyse en onderzoek, marktonderzoek en/of fraudebescherming.

 

7             Beveiliging

 De bescherming van je persoonsgegevens is onze hoogste prioriteit. Daarom heeft Babboe administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, vernietiging of aanpassing van informatie.

 

********

 

Heb je vragen over de bescherming van je gegevens of andere vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op met Babboe via Support@Babboe.nl.