Privacy Policy Babboe Ambassadeursplatform

Algemene uitgangspunten

Het Babboe Ambassadeursplatform is een online platform en community voor het testen en laten testen van Babboe bakfietsen tussen particulieren. Dit gebeurt via de websites www.babboe.nlwww.babboe.bewww.babboe.sewww.babboe.ch en eventuele andere websites die van tijd tot tijd kunnen worden toegevoegd (hierna gezamenlijk te noemen “de website”). Om haar diensten aan te kunnen bieden, verwerkt Babboe persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

We raden je daarom aan  dit document goed te lezen voordat je gebruik gaat maken van Babboe’s Ambassadeurs diensten en regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn. Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact met ons op via support@babboe.nl.

Door je te registreren bij het Babboe Ambassadeursplatform en gebruik te maken van de diensten van het Babboe Ambassadeursplatform ga je akkoord met de verzameling, de verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Babboe neemt jouw privacy serieus. Daarom houdt Babboe zich onder andere aan de volgende uitgangspunten voor gegevensbescherming:

 • Babboe verwerkt persoonsgegevens op rechtmatige en billijke wijze;
 • Babboe is transparant over alle gegevensverwerking;
 • Babboe vraagt indien vereist vooraf  toestemming;
 • Babboe respecteert jouw rechten opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 
 • Babboe beveiligt jouw persoonsgegevens.

Inhoudsopgave


Privacybeleid

 1. Wie is Babboe en hoe kan ik contact opnemen met Babboe?
 2. Waarom verwerkt Babboe persoonsgegevens?
 3. In welke gevallen verstrekt Babboe mijn persoonsgegevens aan derden?
 4. Hoe kan ik gebruik maken van mijn rechten onder de AVG? 
 5. Hoe kan ik mij uitschrijven bij Babboe en wat gebeurt er dan met mijn persoonsgegevens?
 6. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
 7. Beveiliging

1. Wie is Babboe en hoe kan ik contact opnemen met Babboe?

Babboe is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers verstrekt via de website van Babboe, gevestigd te Koedijkerweg 12A, 3816 BV Amersfoort ("Babboe"). Lokale dochterondernemingen kunnen gegevens verwerken namens Babboe en optreden als verwerkers.

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Babboe kun je per e-mail stellen via support@Babboe.nl, per post via Koedijkerweg 12A, 3816 BV Amersfoort, of telefonisch via +31 (0)33-7410740.


2. Waarom verwerkt Babboe persoonsgegevens?

Babboe verwerkt persoonsgegevens om haar ‘Try my Babboe’-diensten aan te bieden via de website.  Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van

(a) jouw uitdrukkelijke toestemming;

(b) de uitvoering van een overeenkomst; 

(c) een wettelijke verplichtingen die op ons rust; of 

(d) een gerechtvaardigd belang. 

Voor de volgende doeleinden verwerkt Babboe persoonsgegevens: 

Het aanmaken van een account: jouw contactgegevens (d.w.z. voornaam of voornamen, achternaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en land) en een profielfoto zijn verplicht om een account aan te maken bij Babboe (“Contactgegevens”). Je kunt optioneel aanvullende persoonlijke informatie toevoegen, zoals foto's, informatie over jezelf ('over mezelf') en social media-links (zoals Facebook, LinkedIn en Twitter) (“Aanvullende Informatie”). 

Het maken van een proefrit: jouw contactgegevens en een profielfoto zijn vereist om een proefrit te maken via het Babboe Ambassadeursplatform.

Het aanbieden van een bakfiets voor proefritten: jouw contactgegevens, en niet-persoonlijke bakfietsinformatie worden gevraagd en verwerkt door Babboe, zodat het mogelijk is jouw bakfiets aan te bieden via het Babboe Ambassadeursplatform  en om de beschikbaarheid en de locatie van de bakfiets te delen  (“Bakfietsgegevens”). 

Elektronische communicatie tussen ambassadeurs en proefritaanvragers kan plaatsvinden via Babboe's servers of kan door Babboe worden doorgegeven aan dienstverleners zodat deze jou de diensten kunnen aanbieden.

Klantenservice: we kunnen persoonsgegevens verzamelen en delen om (internationale) klantenservice te bieden. Zo kan Babboe jouw vragen beantwoorden en jou helpen indien er vragen zijn ten aanzien van jouw aanvraag. 

Informatieberichten: Babboe kan diverse informatieberichten (geen marketingcommunicatie) uitsturen die jou informeren over de te leveren dienst. Denk hierbij aan  systeemmeldingen en tekstberichten die een ambassadeur ontvangt als een proefritaanvrager interesse heeft in een bakfiets, of een melding als een reservering niet is afgerond. Babboe kan  ook na afloop van een reservering een beoordelingsformulier toesturen.  

Communicatie en beoordelingen: Babboe kan je naam, profielfoto en beoordelingen verwerken om communicatie met andere geregistreerde gebruikers mogelijk te maken en beoordelingen en ervaringen te uploaden. Babboe mag ook gebruikerservaringen op haar website plaatsen, onder vermelding van persoonlijke gegevens van gebruikers.

Monitoring proefritgedrag: Babboe genereert gegevens op basis van je reserveringen (d.w.z. uitgevoerde proefritten) om gebruikers inzicht te geven in het proefritgedrag. Deze gegevens worden automatisch toegevoegd aan je profiel, dat op de website voor alle bezoekers zichtbaar is.

Lid worden van groepen: Babboe kan je uitnodigen of de mogelijkheid bieden om lid te worden van groepen.

Gegevensaggregatie: Babboe kan je persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

Analyses en testen: Babboe kan persoonsgegevens gebruiken om het websitegedrag en -gebruik van de geregistreerde gebruikers te analyseren,  om zo nieuwe diensten en tools te testen, en om de website te verbeteren en te optimaliseren.

Marketing: Babboe maakt gebruik van marketingcommunicatie, zoals nieuwsbrieven. Hiervoor kan jij je  op elk moment  afmelden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan Babboe jouw persoonsgegevens ook gebruiken om klantprofielen op te stellen en gepersonaliseerde advertenties te sturen. Hiervoor maakt Babboe gebruik van cookies. Zie voor meer informatie onze cookie statement.  

Fraudeopsporing: Babboe verwerkt jouw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van fraudeopsporing. Als wij een redelijk vermoeden hebben van enige fraude, oplichting of criminele activiteit toerekenbaar aan jou, of dit vaststellen, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om te voorkomen dat jij in de toekomst nog gebruik kunt maken van onze diensten;

3. In welke gevallen verstrekt Babboe mijn persoonsgegevens aan derden?

In bepaalde gevallen deelt  Babboe jouw persoonsgegevens  met derden:

De proefritaanvrager / ambassadeur: Babboe moet  relevante reserveringsinformatie delen met de proefritaanvrager en ambassadeur om de reservering af te ronden. 

Bevoegde autoriteiten: Babboe maakt persoonsgegevens bekend aan autoriteiten belast met wetshandhaving en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude.

Zakelijke partners: Babboe kan de diensten van haar partners in de website integreren of partners de mogelijkheid bieden hun producten en diensten op de website aan te bieden, om haar zakelijke partners te helpen hun diensten aan de man te brengen.

Babboe kan je persoonsgegevens aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van Babboe. Indien dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving, vraagt Babboe vooraf je toestemming.


4. Hoe kan ik gebruik maken van mijn rechten onder de AVG? 

Babboe respecteert jouw rechten als betrokkene onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Wil je gebruik maken van jouw rechten,  meer weten over de verwerking van jouw persoonsgegevens  of persoonsgegevens wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op met Babboe via support@Babboe.nl. Babboe zal jouw verzoek zonder onnodige vertraging uitvoeren, ten minste binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, of zoveel eerder als vereist is op basis van  de toepasselijke wetgeving.

Indien Babboe niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens jouw verzoek   betrekking heeft, kan Babboe jou vragen – zonder onnodige vertraging – om het verzoek (nader) te specificeren. Babboe stuurt,  na uitvoering van het verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Babboe zal jouw verzoek uitvoeren,  tenzij uitvoering van het verzoek in strijd is met de wet of ingaat tegen een legitiem zakelijk belang van Babboe. Babboe zal jou daarvan op de hoogte stellen.

5. Hoe kan ik mij uitschrijven bij Babboe en wat gebeurt er dan met mijn persoonsgegevens?

Jij kunt je uitschrijven als gebruiker van de dienstverlening van Babboe door een e-mail te sturen naar Support@Babboe.nl of via het contactformulier op de website. Babboe zal jouw verzoek zonder onnodige vertraging uitvoeren, ten minste binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, of zoveel eerder als vereist is in de toepasselijke wetgeving.

Na uitschrijving bij Babboe kunnen bepaalde persoonsgegevens bewaard blijven, zoals de proefrithistorie. Zie punt 6 voor meer informatie over onze bewaartermijnen. 

6. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn gegevens Verwijderd na uitschrijving?

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Babboe mag de verzamelde gegevens in een geaggregeerde en anonieme vorm bewaren voor analyse en onderzoek, marktonderzoek en/of fraudebescherming.

7. Beveiliging

De bescherming van jouw persoonsgegevens is onze hoogste prioriteit. Daarom heeft Babboe administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, vernietiging of aanpassing van informatie. Wij vragen ook van onze verwerkers dat zij dergelijke maatregelen implementeren. 


********


Heb je vragen over de bescherming van je gegevens of andere vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op met Babboe via support@babboe.nl.